Centri podrške

Ovde možete pronaći informacije koje će vam pomoći u planiranju zdravog i ispunjenog života dok ste na dijalizi ili na nekom drugom načinu lečenja hronične bolesti bubrega (HBI).

Hronična bolest bubrega - korisni materijali

Explore your treatment options

Introduction film to different treatment options

View resource

Find the answers you need

Introduction film to chronic kidney disease

View resource

Haemodialysis (HD)

Introduction film to haemodialysis (HD)

View resource

Live Well on Dialysis

Introduction film to living with chronic kidney disease

View resource

Peritoneal Dialysis (PD)

Introduction film to peritoneal dialysis (PD)

View resource

Comparison of dialysis types

A short list of the benefits of each type of dialysis

View resource

Overview of chronic kidney disease and treatment options

A brief overview of the disease and treatment options

View resource