Negovati osobu na dijalizi

Živeti sa dijalizom je nešto posebno, što će promeniti vaš život i svakodnevnicu iz korena. Ovo ne važi samo za one koji treba da žive s njm – utiče i na one koji pružaju negu i podršku, negovatelje.

Negovati osobu sa hroničnom bolešću bubrega (HBI) može biti i izazovno i korisno iskustvo. Možete osećati zabrinutost zbog bolesti bliske osobe ili pitanja da li ćete moći da im pružite svu potrebnu pomoć i podršku. To je normalno. Imajte na umu da je podjednako važno i da vodite računa o sebi. Ako shvatite kakav uticaj mogu imati život sa dijalizom, zahtevi različitih opcija lečenja i nove obaveze, moći ćete da se nosite sa izazovima i omogućiti oboma da vodite ispunjene živote.

Coping with Your Emotions and Lifestyle Changes.png

Suočavanje s emocijama i promene u načinu života

Kada negujete osobu koja počinje sa dijalizom, može doći do promena u načinu života i za vas. U početku vam može izgledati kao ogromna promena, ali što više vreme prolazi te obaveze će vam preći u svakodnevnu rutinu. Postoji nekoliko načina da se bolje prilagodite novoj ulozi, osećanjima i uticaju koji dijaliza može imati na vaš način života.

Peritoneal dialysis at home - What is Automated Peritoneal Dialysis (APD).jpg

Razumevanje vaše uloge u podržavanju osobe na peritoneumskoj dijalizi (PD)

Ako osoba koju negujete razmišlja o lečenju peritoneumskom dijalizom, to znači da će on ili ona obavljati tretmane kod kuće, verovatno tokom noći. Postoje mnoge prednosti kućne peritoneumske dijalize i nekoliko načina na koje te prednosti možete iskoristiti na najbolji mogući način.

A woman and man sitting on a couch with a home haemodialysis device

Negovanje osobe na kućnoj hemodijalizi (KHD)

Ako osoba koju negujete započinje lečenje hemodijalizom kod kuće, vi ćete igrati veoma aktivnu ulogu u nezi. Od adaptacije vodovodnih instalacija, pomaganju oko tretmana ili pridržavanja rasporeda – otkrijte koje ćete sve bitne odluke morati da donesete da biste joj pomogli.

Male patient participating in In-Center Haemodialysis

Pomoć u negovanju osobe na bolničkoj hemodijalizi

Bolnička hemodijaliza je opcija lečenja koju većina ljudi odabere. Potrebno je da znate određene stvari koje vam mogu pomoći u njihovom negovanju tokom lečenja. Kao prvo, tretmani bolničke hemodijalize mogu da se obavljaju nekoliko puta nedeljno u trajanju od 4 do 5 sati tokom dana ili cele noći. Ovo je obaveza na koju oboje morate biti spremni.