Ostale opcije lečenja

Ponekad je transplantacija bubrega odgovarajuća opcija za vas. Za druge to može biti konzervativno medicinsko lečenje bez dijalize.

Illustration of a kidney transplant

Šta je transplantacija bubrega?

Transplantacija bubrega podrazumeva uzimanje zdravog bubrega od jedne osobe (donora) hirurškim putem i presađivanje u vaše telo. Novi bubreg će filtrirati krv i uklanjati višak tečnosti na isti način kao što bi i vaša dva bubrega da su zdravi.

Kindey_HD_largeTile_2

Šta je sve potrebno za transplantaciju bubrega?

Različiti faktori utiču na uspešan ishod transplantacije bubrega. Ako je vaše opšte zdravstveno stanje  dobro, lekar bi mogao da odluči da ste pogodan kandidat za transplantaciju bubrega i predložiće da vas stave na listu čekanja ili da se provere živi donori, kao što su članovi porodice.

Placeholder Large Tile Image

Kolika je verovatnoća da transplantacija bubrega bude uspešna?

Nacionalna mreža za pribavljanje i transplantaciju organa izveštava da je stopa uspešnosti posle presađivanja bubrega živog donora 97% godinu dana nakon operacije i 86% 5 godina nakon operacije. Slično tome, stopa uspešnosti transplantacije bubrega kadaveričnih donora iznosi 96% godinu dana nakon operacije i 79% 5 godina posle.3

Kindey_HD_largeTile_3

Pogodnosti transplantacije bubrega

Uspešna transplantacija bubrega vam može pružiti duži i kvalitetniji život od dijalize. Nećete morati da imate dijalizne tretmane i ograničenu ishranu onoliko koliko ste imali ranije. Međutim, i život posle transplantacije bubrega može biti naporan. Možda će vam biti potrebna terapija imunosupresivima posle transplantacije, za koju je potrebno vreme za privikavanje i česte posete bolnici.

Transplantacije bubrega nose određeni rizik.

Conservative Care

What is Conservative Care?

If you and your clinician decide that neither dialysis nor a kidney transplant is right for you, you may consider conservative care. This is when your healthcare team cares for you without dialysis or a kidney transplant. Instead, they focus on controlling your symptoms and providing you the best possible quality of life. Conservative care is not a treatment, it is a means for making you comfortable for the remainder of your life. If you choose conservative care, your healthcare team will help you create a plan that meets your physical, emotional and lifestyle needs.

Koji je sledeći korak?

Kućna peritoneumska dijaliza (PD)

Ako niste u mogućnosti da imate transplantaciju bubrega, možete uzeti u obzir odlazak na dijalizu. Možda ćete moći i da je obavljate kod kuće. Saznajte više o peritoneumskoj dijalizi (PD).

Kućna hemodijaliza (kućna HD)

Postoji više načina za obavljanje kućne dijalize. Saznajte više o kućnoj hemodijalizi (kućna HD).

Bolnička hemodijaliza (bolnička HD)

Možete se odlučiti i za obavljanje dijaliznih tretmana u obližnjoj bolnici ili dijaliznom centru. Saznajte više o bolničkoj hemodijalizi (bolnička HD).