Pronađite odgovore koji su vam potrebni

Ukoliko bolje razumete vašu bolest, lakše ćete donositi prave odluke tokom lečenja.

Bubrezi su jedni od najbitnijih organa u telu. Zdravi bubrezi uklanjaju toksične materije i višak tečnosti iz krvi, održavaju ravnotežu važnih minerala u organizmu, pomažu u regulisanju krvnog pritiska, proizvodnji crvenih krvnih zrnaca i metabolizmu vitamina D. Drugim rečima, bubrezi čuvaju zdravlje i ravnotežu vašeg organizma.

Hronična bolest bubrega (HBI) je bolest kojom bubrezi postepeno gube svoju sposobnost da uklanjaju toksične materije i tečnost iz krvi. Tom prilikom dolazi do nakupljanja toksičnih materija i tečnosti u organizmu, što narušava zdravlje i ravnotežu organizma. Iako hronična bolest bubrega (HBI) nije izlečiva, lečenjem se mogu usporiti njeno napredovanje, kontrolisati simptomi i omogućiti ispunjeniji život.

Hronična bolest bubrega (HBI) istovremeno pogađa oba bubrega. Iako imamo dva bubrega za filtriranje toksičnih materija u organizmu, jedan drugom nisu rezerva. Zajedno rade na čišćenju organizma. Kad vam dijagnostikuju hroničnu bolest bubrega (HBI), to znači da oba bubrega ne mogu pravilno da filtriraju toksične materije i tečnost iz organizma.

2. BAXTER_DTP_SubPage _ABOUT_What Causes Chronic Kidney Disease.png

Šta izaziva hroničnu bolest bubrega?

U većini slučajeva, hronična bolest bubrega (HBI) je posledica drugih stanja koja su vremenom trajno uticala na vaše bubrege. Na primer, dijabetes i visok krvni pritisak su dva vodeća uzroka hronične bolesti bubrega (HBI). Drugi potencijalni uzroci mogu biti policistična bolest bubrega i ostala hronična stanja.

2. BAXTER_DTP_SubPage _ABOUT_What Symptoms Will I Experience.png

Koje ćete simptome osetiti?

Pošto je svaki organizam jedinstven i simptomi mogu da se razlikuju od osobe do osobe. Ponekad se simptomi hronične bolesti bubrega (HBI) primete tek kad je ona prilično uznapredovala. Zbog toga se bolest bubrega neretko naziva “tihom“ bolešću.

Diagram of the stages of chronic kidney disease

Faze hronične bolesti bubrega (HBI)

Hronična bolest bubrega (HBI) ima 5 faza koje se označavaju redom brojevima od faze 1 do faze 5. Trenutna faza vaše bolesti zavisi od toga koliko dobro vaši bubrezi u tom trenutku prečišćavaju krv.

3. BAXTER_DTP_SubPage_4.0_Coping With your Emotions.png

Kako da se nosite sa emocionalnim aspektima vaše dijagnoze?

Dijagnostikovanje hronične bolesti bubrega je trenutak koji vam menja život. Normalno je da osetite niz pomešanih emocija kada dobijete ovakvu vest. U početku ćete se možda osećati šokirano zbog neočekivanih rezultata ili tužno i uplašeno zbog pomisli da ćete morati da živite sa hroničnom bolešću. Lečenje i kontrola hronične bolesti bubrega (HBI) praćeni su različitim emocionalnim izazovima.

Illustration of a paper report

Razumite osnove hronične bolesti bubrega

Upoznavanje sa hroničnom bolešću bubrega i kako ona utiče na organizam može se učiniti kao veliki izazov. Dakle, sumirali smo najznačajnije informacije u jednostavnoj tabeli. Preuzmite i odštampajte ili podelite ih sa vašom porodicom ili negovateljem.

Preuzeti
Illustration of a paper report

Upoznavanje sa novim jezikom

Dijagnostikovanje hronične bolesti bubrega i započinjanje sa dijalizom verovatno znači da ćete se susresti sa mnogo reči i stvari sa kojima se niste susreli ranije. Napravili smo mali rečnik koji će vam pomoći da razumete osnovnu terminologiju. Preuzmite i odštampajte, tako da možete krenuti da se upoznajete sa pojedinim rečima.

Preuzeti
Illustration of a female doctor speaking with a male patient

Istražite vaše opcije u lečenju hronične bolesti bubrega (HBI)

Dostupne su različite opcije lečenja hronične bolesti bubrega (HBI) i važno je da uzmete aktivnu ulogu u odlučivanju o opciji koja je najbolja za vas. Sledeći korak jeste da se informišete i pripremite za razgovor sa lekarom o lečenju koje najviše odgovara vašim emocionalnim i životnim potrebama.